AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed September 23, 2013

Fact Sheet 512

МИКРОБИЦИДИ


• КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МИКРОБИЦИДИТЕ?

• МИКРОБИЦИДИ И ВАКСИНИ

• КАК ДЕЙСТВАТ МИКРОБИЦИДИТЕ?

• КОЛКО МИКРОБИЦИДИ СА ПРЕД ОДОБРЕНИЕ?

• КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

• В ОСНОВНИ ЛИНИИ

• ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МИКРОБИЦИДИТЕ?

Микробицидите са вещества, които имат определено действие срещу ХИВ. Те могат да понижат риска от ХИВ-инфекция при вагинален или анален секс. Засега няма налични одобрени микробициди с действие срещу ХИВ. Имайки предвид обаче търсенето, както и финансовите ресурси, които се отпускат за разработването на микробициди, то е много вероятно те да се появят до 2010 година.

Микробицидите могат да бъдат съществена част от глобалните усилия в областта на ХИВ превенцията. Понастоящем мъжките и женските презервативи са единствените средства, с които разполагаме, за превенция на ХИВ-инфекция. Много мъже обаче отказват да ползват презервативи. Много жени не се чувстват уверени, че могат да изискат от партньорите си да ползват презервативи. По последни данни над 50% от новозаразените по света са жени.

Използването на микробициди може да се контролира от жените. Микробицидите могат да бъдат прилагани преди секс. Тяхната употреба не изисква съгласие от партньора, какъвто е случаят при мъжките и женските презервативи. Някои микробициди може дори да са във вид, който ще позволява на жените да ги използват без знанието на партньора.

Други микробициди могат да бъдат под формата на гелове, пени и кремове. Други може да са като гъба или тънък филм, които могат да се поставят с пръсти. Диафрагми или пръстени също може да се поставят във вагината, за да се внесе микробицида. Микробицидите може да са под формата на свещички, които се разтопяват от телесната температура, след като са поставени във вагината или ануса.

Според едно изследване, използването на микробициди може да предпази около 2.5 милиона човека от заразяване в период от три години. Изчислението е на база микробицид, който предпазва само в 60% от случаите и се използва само от 20% от жените в страните с ниски икономически показатели. Микробицидите може да предпазват жените и от други полово предавани болести, освен ХИВ-инфекция.

Презервативите засега са все още най-надеждното средство за предпазване от заразяване. В най-добрия случай, микробицидите ще се използват като допълнителна предпазна мярка с презервативите. При тези хора, обаче, при които партньорът отказва да ползва презервативи, микробицидите биха предоставили начин за намаляване на риска от заразяване с ХИВ и при това без да е необходимо участието или съгласието на партньора.


МИКРОБИЦИДИ И ВАКСИНИ

Ваксините срещу ХИВ получиха доста повече внимание в сравнение с микробицидите през последните години. Една потенциално ефективна ваксина има няколко важни преимущества:

• Може да бъде приложена на значителна част от хората с рисково поведение

• Ефективна е за продължителен период от време, най-често години

• Ефектът и е независим от това дали човек си е “спомнил навреме да я вземе”

Микробицидите, от друга страна, зависят от това дали човек се е сетил да ги използва преди всеки полов акт. Веднъж разработени, ваксините и микробицидите най-вероятно ще де използват съвместно. Микробицидите ще дадат възможност на жените да вземат в свои ръце отговорността за своето собствено предпазване от ХИВ.

След период на оптимизъм по отношение на евентуалното разработване на ваксина срещу ХИВ, изследователската работа в това направление се забави донякъде. Причината за това е, че вирусът създава доста затруднения. Понастоящем не е ясно кога ще се появи успешна ваксина. Предвижданията сочат, че това няма да е в близките 10 години.

Разработките на микробициди са в по-напреднала фаза, но и тук има много пречки. Nonoxynol-9 (N-9) е спермицид, който беше експериментално тестван като микробицид. Изследванията показаха, че честата употреба на N-9 в действителност повишава риска от ХИВ-инфекция. Той може да увреди лигавицата на вагината или ануса, като по този начин улеснява проникването на ХИВ в тялото. Поради тази причина N-9 беше изключен от списъка на потенциалните микробициди.


 КАК ДЕЙСТВАТ МИКРОБИЦИДИТЕ?

Микробицидите могат да действат по различни начини:

• Те могат да обездвижват вируса

• Могат да създават препятствие между вируса и клетките на вагината или ануса

• Могат да спират възпроизводството на ХИВ като по този начин предотвратяват проникването на вируса в тялото.

 Някои от потенциалните микробициди действат само по един от гореописаните начини, докато други комбинират два или повече метода, за да повишат ефективността.


КОЛКО МИКРОБИЦИДИ СА ПРЕД ОДОБРЕНИЕ?

Засега няма ните един микробицид, който да е одобрен. Има обаче много, които са в процес на изследвания. Тези изследвания се осъществяват в различни точки на света. Широкомащабните изследвания се провеждат най-вече в Африка, където разпространението на ХИВ-инфекцията е най-голямо.

Четири микробицида са във Фаза III (финална) на изследванията. Виж листовка 105 за повече информация относно фазите на изследванията. Микробицидите, които са най-близко до одобрение са Carraguard, целулозно сулфатен гел, PRO 2000 гел, BufferGel и Savvy. Целулозно сулфатният гел се изследва и като противозачатъчно.


 В ОСНОВНИ ЛИНИИ

Микробицидите са вещества, които се прилагат под различна форма, и които предоставят допълнителна защита срещу ХИВ. Те предоставят възможност за предпазване, когато партньорът отказва да използва презерватив.

Десетки потенциални микробициди са в различни фази на изследване. Ако бъдат одобрени, те ще помогнат както на жените така и на мъжете да се предпазват от заразяване. Микробицидите са от особена важност за жените в развиващите се страни, където понякога презервативите не са постоянно налични, не са качествини, са прекалено скъпи или мъжете отказват да ги ползват.


 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съюзът за разработка на микробициди (Alliance for Microbicide Development) (www.microbicide.org) публикува на своя сайт често обновяван списък на микробициди в различните фази на изследване, както и информация относно разработките по света.

Световната кампания за микробициди (Global Campaign for Microbicides) (www.global-campaign.org) предоставя информация за усилията в областта на микробицидите на глобално ниво, а също така обяснява как хората могат да участват в разработките, за да станат микробицидите реалност колкото е възможно по-скоро.

 

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT