AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed April 21, 2014

Fact Sheet 461

ENFUVIRTIDE (Фузеон)


  •  КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ENFUVIRTIDE?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ENFUVIRTIDE?
  • КАК СЕ ВЗЕМА ENFUVIRTIDE?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК ENFUVIRTIDE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?
  • В ОСНОВНИ ЛИНИИ

 


Enfuvirtide е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Познат е и като Фузеон или T-20. Произвежда се от фирмите Roche и Trimeris.
Enfuvirtide е първият инхибитор на сливането. Когато ХИВ атакува клетката, той първо се прикача към клетъчната мембрана. След това се “слива” и така прониква в нея. Enfuvirtide прекъсва този процес на сливане. Това озвачава, че ХИВ не може да проникне в клетката.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ENFUVIRTIDE?
Enfuvirtide беше одобрен през 2003 като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието му е изучено при възрастни и деца над 6-месечна възраст. Засега се препоръчва само в случаите, когато другите АРВ не действат.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Enfuvirtide се инжектира два пъти на ден. Най-вероятно поради това той се използва от хора с малко или никакви възможности за лечение чрез медикаменти, приемани през устата.
Ако вземаш enfuvirtide в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ENFUVIRTIDE?
Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира възпроизводството на “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.
Резистентност към enfuvirtide може да се развие бързо ако медикаментът се приема самостоятелно. Под въздействието на комбинация от АРВ медикаменти, ХИВ мутира много по-бавно. Така резистинтност се развива много по-бавно. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите. Последните изследвания показаха, че enfuvirtide може да действа дори, когато вирусът е изградил вече определена резистентност към него.
Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност. Enfuvirtide не е кръстосано резистентен към другите АРВ.


КАК СЕ ВЗЕМА ENFUVIRTIDE?

Ако enfuvirtide се погълне, стомашните киселини го разграждат. Това означава, че не може да се произведе и да се приема под фармата на хапчета. Enfuvirtide се инжектира подкожно. Това се нарича субкутанна инжекция.
Дозировката за възрастни е 90 mg на инжектиране, два пъти на ден. Дозата при деца се определя от телесното тегло. В процес на изследвания е еднократно инжектиране.
Ако твоят лекар ти предпише enfuvirtide, ще ти се обясни как да приготвяш всяка инжекция и как и къде да инжектираш. Приготвянето на доза enfuvirtide може да отнеме до 40 минути. Можеш да приготвиш и двете дневни дози по едно и също време. Едно ново устройство-Biojector-позволява да се инжектира без да се използват игли. По този начин се предизвикват по малко странични реакции.
Enfuvirtide е нов клас АРВ. Това означава, че действа на ХИВ, който вече е развил резистентност към другите АРВ. Медикаментът обаче не може да се използва самостоятелно. Задължително трябва да се комбинира с други АРВ.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
Най-често срещаните странични ефекто от enfuvirtide са кожни реакции на местата, където лекарството се инжектира. Почти всеки, който използва еnfuvirtide получава тези реакции. Те могат да са почти незначителни, като леко зачервяване например, или лек сърбеж, но може и да са подуване, втвърдяване на кожата или под формата на бучки. Всяка реакция може да трае в
продължение на седмица.
Имайки предвид, че хората, които използват enfuvirtide инжектират два пъти дневно, то може да се получи така, че те имат реакции на няколко места по тялото. Много малко пациенти са преустановили употребата на медикамента поради странични реакции.
Другите най-често срещани странични ефекти от enfuvirtide са главоболие, изтръпване на стъпалата и краката, замаяност и проблеми със съня.


КАК ENFUVIRTIDE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?
Enfuvirtide вече е обект на изследвания за възможни взаимодействия с други медикаменти. Enfuvirtide може да повиши нивата на tipranavir и ritonavir. Засега не се знае много за евентуални взаимодействия с другите АРВ. Взаимодействията на еnfuvirtide с други типове лекарства, лекарства без рецепта, витамини или билкови добавки не са изучени. Уведоми лекаря си за ВСИЧКИ лекарства, които вземаш.


В ОСНОВНИ ЛИНИИ
Enfuvirtide е първият медикамент от един нов клас. Той предотвратява сливането на ХИВ с клетката, към която вирусът се е прикачил. Enfuvirtide действа и при ХИВ, който е развил резистентност към другите медикаменти.
Enfuvirtide се инжектира подкожно два пъти дневно. Почти всеки, който изполва този медикамент, получава кожни странични реакции на местата, където е инжектирано. В голямата си част тези реакции не
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT