AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed April 16, 2014

Fact Sheet 447

ATAZANAVIR (Рейатаз®)


  • КАКВО Е ATAZANAVIR?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ATAZANAVIR?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ATAZANAVIR?
  • КАК СЕ ВЗЕМА ATAZANAVIR?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК ATAZANAVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?
     

 


КАКВО Е ATAZANAVIR?

 Atazanavir, наричан още Рейатаз®, е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Преди беше познат като BMS-232632. Atazanavir е протеазен инхибитор, произвеждан от фирмата Bristol-Myers Squibb. Atazanavir беше одобрен през 2003.
Протеазните инхибитори блокират действието на ензима протеаза. Когато новите вирусни частици напускат инфектираната клетка, протеазата нарязва дълги нишкоподобни протеини на по-малки части, които са необходими да се сглоби зрелият и годен да инфектира вирус. Протеазните инхибитори “слепват” ножицата.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ATAZANAVIR?

Atazanavir е антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието му е изследвано само при възрастни. Няма препоръчвана доза за деца.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Ако вземаш аtazanavir в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време. Въпреки че другите протеазни инхибитори повишават нивата на мазнините в кръвта, atazanavir не го прави. Ако имаш високи холестерол/триглицериди или някакви други рискови фактори за сърдечно заболяване, твоят лекар може да предпочете да ти предпише atazanavir.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ATAZANAVIR?
Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира възпроизводството на “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Atazanavir поддържа достатъчно високи нива в кръвта, за да контролира някои от вирусните щамове, които са развили известна резистентност към някои от другите протеазни инхибитори.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА ATAZANAVIR?

Atazanavir се приема веднъж дневно и е под формата на капсули. За пациенти на първа линия терапия (не са приемали АРВ преди това) се предписва 400 mg веднъж на ден с храна. При пациенти, които вече са били на протеазни инхибитори, дозата е 300 mg плюс 100 mg ritonavir, също веднъж на ден с храна. Atazanavir е наличен в капсули от по 100 mg, 150 mg и 200 mg. Съхранява се при стайна температура на сухо място.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

В няколко клинични изследвания atazanavir предизвика в над 30% от пациентите много високи нива на билирубина. Билирубинът се произвежда от черния дроб при разрушаването на остарелите червени кръвни клетки. Високите нива на билирубина водят до пожълтяване на кожата или очите. Състоянието е познато като жълтеница. Около 10% от хората, приемащи atazanavir го получават, но то отминава след известно време.

Високите нива на билирубина могат да са симптом на чернодробно увреждане. Това обаче не е така при хората, приемащи atazanavir. Медикаментът блокира нормалното отделяне на билирубин. По-малко от 1% от хората преустановяват приема на лекарството в резултат на високите нива на билирубина. Обикновено нивата се връщат към нормалното само няколко дни след като лекарството се спре.

Atazanavir не повишава нивата на кръвната захар.
Atazanavir може да предизвика промени в сърдечния ритъм. Необходимо е да уведомиш своя лекар ако се чувстваш замаян, когато приемаш медикамента. Други възможни странични ефекти са гадене, главоболие, обриви, болки в стомаха, повръщане, диария, бодеж в ръцете и краката и депресия.


КАК ATAZANAVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Atazanavir може да взаимодейства с определени лекарства и добавки. Тези взаимодействия може да променят концентрацията на всеки един от медикаментите в твоя кръвен поток и по този начин да предизвикат предозиране или прием на недостатъчно количество. Постоянно се откриват нови взаимодействия.
С особено внимание трябва да се приемат някои от другите АРВ медикаменти, медикаментите, използвани при лечение на туберкулоза (вж. листовка 518), лекарства за еректилна дисфункция (като Виагра®, например), лекарства за стабилизиране на сърдечния ритъм, както и лекарства, предписвани при мигрена. Някои антихистамини също могат да доведат до взаимодействия, както и някои седативи, лекарства за понижаване на нивата на холестерола и противогъбични. Уведоми лекаря си за ВСИЧКИ лекарства, които вземаш.

• Ако вземаш аtazanavir и първоначалната формулировка на ddI (с буфер), трябва да вземаш ddI два часа преди или след atazanavir.

• Atazanavir не трябва да се взема с indinavir (Криксиван®) поради повишен риск от жълтеница.
• Нивата на Amprenavir се повишават от atazanavir.
• Efavirenz (Стокрин®) и tenofovir (Виреад®) понижават нивата на atazanavir.
• Atazanavir не променя нивата на противозачатъчните.
• Няма взаимодействия между atazanavir и methadone.
• При употреба с buprenorphine може да доведе до прекомерна седация (успокояване).
• Оmeprazole не трябва да се взема с atazanavir. Може да се замени с други медикаменти против киселини като Zantac или Pepsid, но те трябва да се приемат 12 часа преди или след atazanavir. Другите лекарства против киселини могат да се вземат 1 час преди или след atazanavir.
• Билката “Свети Йоан” понижава концентрацията на някои от протеазните инхибитори. Не я приемай с atazanavir.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT