AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Revised November 5, 2010

Fact Sheet 433

DELAVIRDINE (Рескриптор®)


  • КАКВО Е DELAVIRDINE?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА DELAVIRDINE?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ DELAVIRDINE?
  • КАК СЕ ВЗЕМА DELAVIRDINE?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК DELAVIRDINE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е DELAVIRDINE?

Delavirdine е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Познат е също така и като Рескриптор®. Фирмата Pharmacia & Upjohn разработи активната съставка. Agouron Pharmaceuticals, подфирма на Pfizer, се занимава с продажбата.
Delavirdine е не-нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (ННИОТ). Този клас лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА DELAVIRDINE?

Delavirdine беше одобрен през 1997 година като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Безопасността и действието на delavirdine не е изучен при пациенти на възраст под 16 години. Delavirdine е неудобен за употреба медикамент, тъй като трябва да се приема три пъти на ден. Той също така взаимодейства с някои от протеазните инхибитори, променяйки техните нива в кръвта. Поради тези причини това лекарство не е използвано често.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Ако вземаш delavirdine в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ DELAVIRDINE?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира възпроизводството на “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност. Кръстосана резистентност между ННИОТ се развива лесно. Ако станеш резистентен към някой от ННИОТ, то най-вероятно няма да може да вземаш който и да е от останалите от класа.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА DELAVIRDINE?

Delavirdine е наличен под формата на 100 mg-ови таблетки или 200 mg-ови капсули. Предписваната доза за възрастни е 400 mg три пъти на ден. Това означава 6 от 200 mg-овите капсули или 12 от 100 mg-овите таблетки. 100 mg-овите таблетки могат да се разтварят във вода (но не и 200 mg-овите капсули), за да се улесни приемът им.
Delavirdine може да се взема както с храна, така и на празен стомах.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.
Най-често срещаният страничен ефект при употреба на delavirdine е кожни обриви, които се наблюдават при около 25% от хората, вземащи медикамента. Рискът от обриви може да бъде понижен ако започнеш приемаш лекарството в по-ниска доза и постепенно преминеш на пълната.


КАК DELAVIRDINE ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Delavirdine се преработва от черния дроб и може да взаимодейства с другите лекарства, които се преработват от черния дроб. Комбинирането на тези медикаменти може да промени концентрацията на всеки един от тях в твоя кръвен поток и по този начин да предизвика предозиране или прием на недостатъчно количество. С особено внимание трябва да се приемат медикаментите, използвани при лечение на туберкулоза (вж. листовка 518), някои антихистамини, седативи и пртовогъбични. Уведоми лекаря си за ВСИЧКИ лекарства, които вземаш.

Концентрацията на delavirdine в кръвта може да бъде понижена от ddI, средства против киселини, rifabutin и rifampin. Вземай delavirdine поне един час преди или след ddI или средства против киселини.

Delavirdine забавя работата на черния дроб. Това повишава нивата на повечето протеазни инхибитори. Засега има недостатъчно информация относно ефектите от комбиниране на delavirdine с протеазни инхибитори.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT