AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 416

ABACAVIR (Зиаген®)


  • КАКВО Е ABACAVIR?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ABACAVIR?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ABACAVIR?
  • КАК СЕ ВЗЕМА ABACAVIR?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • РЕАКЦИЯ НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
  • КАК ABACAVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е ABACAVIR?

 Abacavir (Зиаген®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от фирмата GlaxoSmithKline. Първоначално аbacavir се наричаше 1592U89. В САЩ медикаментът беше одобрен в края на 1998.

Abacavir е от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ABACAVIR?

Abacavir беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Действието му е изучено при възрастни и деца над три месечна възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Ако вземаш abacavir в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Abacavir успява дя проникне в централната нервна система (по-специално в течността, обграждаща гръбначния мозък). Поради тази причина може да се окаже, че медикаментът предпазва от усложнения като СПИН-свързана деменция. В листовка 505 има повече информация за деменцията.


 КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ABACAVIR?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира възпроизводството на “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.

Има определени признаци, че аbacavir действа дори, когато ХИВ е изградил резистентност към другите НИОТ.


КАК СЕ ВЗЕМА ABACAVIR?

Abacavir е под формата на таблетка. Предписваната доза за възрастни е 300 mg два пъти на ден. Таблетките са от по 300 mg, така че се приема по една таблетка при всяка доза. За децата има течна формулировка, като количеството на дозата зависи от теглото на детето.
Напоследък има данни, че аbacavir може да се приема и веднъж на ден, 2 таблетки или общо 600 mg.

Abacavir може да се взема както с храна, така и между храненията.
Abacavir е също така съставна част на Тризивир® и Кивекса®. Тризивир® съдържа AZT, 3TC и abacavir. Кивекса® съдържа abacavir и 3TC. За повече информация виж следните листовки: 418- Тризивир® и 422- Кивекса®.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето. Най-често срещаните странични ефекти при употреба на abacavir са главоболие, гадене и повръщане.


РЕАКЦИЯ НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Около 8% от хората, които вземат abacavir получават алергична реакция. Тя обикновено се проявява през първите две седмици след започване на приема на abacavir. Може обаче и да се появи до шест седмици или повече след започването. Пациентите, които получават реакция на свръхчувствителност, обикновено имат следните симптоми:

• Втрисане (80% от пациентите)
• Обриви (60-70%)
• Главоболие/липса на енергия/цялостно неразположение (60%)
• Гадене, повръщане, диария или болки в стомаха (50%)
• Кашлица, недостиг на въздух или възпалено гърло (20%)
При реакция на свръхчувствителност, симптомите се влошават с всяка следваща доза и няма да изчезнат, докато не се спре лекарството. Ако се появи някой от гореспоменатите симптоми, докато вземаш аbacavir, се свържи незабавно със своя лекар. Ако се окаже, че имаш алергична реакция, не бива да използваш този медикамент повече в бъдеще. Животът на няколко алергични пациента беше застрашен именно поради подновяване на приема.

Ако по някаква причина си спрял abacavir (например си свършил запаса си и все още не си ходил до отделението за още лекарства), говори с лекаря си преди да започнеш отново. В редки случаи, хората, които смятат, че не са алергични, имат сериозни реакции при възобновяването приема на abacavir.


КАК ABACAVIR ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

Abacavir трябва да се използва с други АРВ медикаменти. Засега не са открити някакви специални взаимодействия с този тип лекарства.

Тройната комбинация от abacavir плюс AZT (Ретровир®) плюс 3TC (Епивир®) може да се използва само ако няма налична комбинация с по-мощно действие. Комбинацията от Abacavir + tenofovir (Виреад®) + 3TC (Епивир®) не трябва да се използва ако няма добавен медикамент и от друг клас.

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT