AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 415

3TC (Епивир®)


  • КАКВО Е 3TC?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА 3TC?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ 3TC?
  • КАК СЕ ВЗЕМА 3TC?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК 3TC ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е 3TC?

 3TC (Епивир®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от фирмата GlaxoSmithKline. Генеричните версии на фирмите Ranbaxy и Aurobindo Pharma бяха одобрени, но не могат да бъдат продавани и разпространявани в САЩ. 3TC е също така известен и като lamivudine.

3TC е от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА 3TC?

3TC беше одобрен като антиретровирусен медикамент за употреба при хара с ХИВ-инфекция. Действието му е изучено при възрастни и деца над три месечна възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Ако вземаш 3ТС в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Различна формулировка на 3TC беше одобрена за хора с хепатит Б. При някои от ХИВ-серопозитивните хепатит Б-инфекцията се влоши след като те преустановиха приема на 3TC. Необходимо е да си направиш тест за хепатит Б преди да започнеш терапия с 3TC за ХИВ-инфекцията. Ако имаш хепатит Б и спреш 3TC, лекарят ти ще трябва да проследява обстойно чернодробните ти функции в течение на няколко месеца.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ 3TC?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо,че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.

Оказа се, че 3TC има способността да намалява резистентността към AZT. Това означава, че когато хората развият резистентност към AZT и след това вземат 3TC, AZT все още запазва част от действието си.


КАК СЕ ВЗЕМА 3TC?

3TC е наличен в таблетки от по 150 mg и 300 mg. Има също така и течна формулировка, произвеждана както от GlaxoSmithKline, така и от Aurobindo Pharma. Нормалната доза 3TC е 300 mg дневно: или една 300 mg-ова таблетка на ден, или една 150 mg-ова таблетка два пъти на ден. Дозата трябва да се намали при хора, тежащи под 50 kg.

3TC може да бъде приеман с храна или между храненията.
Ако имаш проблеми с бъбреците, може да се наложи лекарят ти да понижи дозата на 3TC.

3TC е също така съставна част на Комбивир®, Тризивир® и Кивекса™. Комбивир® съдържа AZT и 3TC. Тризивир® съдържа AZT, 3TC и abacavir. Кивекса™ съдържа abacavir и 3TC. За повече информация виж следните листовки: 417- Комбивир®, 418- Тризивир® и 422- Кивекса®.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.

Най-често срещаните странични ефекти при употреба на 3TC са гадене, повръщане, чувство на умора и главоболие. Някои хора имат и проблеми със съня. В редки случаи се наблюдава и косопад.


КАК 3TC ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

3TC не трябва да се комбинира с ddC (zalcitabine, Hivid®).
Нивата в кръвта на 3TC могат да бъдат повишени от bactrim или septra. Вж. листовка 535 за повече информация относно тези медикаменти.

3TC + abacavir (Ziagen®) + tenofovir (Viread®) или 3TC + ddI (Videx®) + tenofovir (Viread®): Тези комбинации доказано водят до провал на терапията и в никой случай не бива да се използват без да е включен и медикамент от друг клас.

3TC не трябва да се взема с emtricitabine (Emtriva®), защото медикаментите нямат допълваща се функция.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT