AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 414

d4T (stavudine, Зерит®)


  • КАКВО Е d4T?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА d4T?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ d4T?
  • КАК СЕ ВЗЕМА d4T?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК d4T ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е d4T?

 d4T (Зерит®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Произвежда се от фирмата Bristol-Myers Squibb. През юли 2005 Американската Агенция по Храните и Лекарствата (FDA) одобри генерична версия на медикамента, а през декември същата година и генерична течна формулировка. И двете се произвеждат от Aurobindo Pharma, но не могат да бъдат продавани и разпространявани в САЩ. d4T е също така известен и като stavudine или didehydro-deoxythymidine.

d4T е от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА d4T?

d4T беше одобрен през 1994 година като антиретровирусен медикамент за употреба както при новородени така и при възрастни с ХИВ-инфекция.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.
Ако вземаш d4T в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Бременните жени са подложени на особен риск, когато вземат d4T. Вж. по-надолу информацията за млечна ацидоза и лекарствени реакции.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ d4T?
Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо,че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА d4T?

d4T е наличен в капсули от по 15 mg, 20 mg, 30 mg и 40 mg. Дозата за възрастни зависи от телесното тегло. Ако тежиш повече от 60 kg, дозата е 40 mg два пъти на ден. Ако тежиш по-малко, то тогава дозата е 30 mg два пъти на ден. Течната формулировка е налична извън САЩ за употреба при деца.

Формулировка със забавено действие беше одобрена през декември 2002, но поради производствени проблеми тя не е на пазара.

Няма ограничения в храната при прием на d4T.
Трябва обезателно да уведомиш лекаря си ако имаш проблеми с черния дроб. Функциите на черния ти дроб би следвало да бъдат проследявани редовно ако вземаш d4T. Ако има проблеми, лекарят може да реши да не ти предпише d4T, а друг медикамент.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето.

Най-сериозните странични ефекти от d4T са периферна невропатия, липодистрофия и млечна ацидоза.

Периферната невропатия е вид увреждане на нервите. Симптомите са гъдел, изтръпване, или рязко затопляне в стъпалата, краката или ръцете. Това нервно увреждане е обикновено временно и отминава при преустановяване приема на d4T, или при намаляване на дозата. Ако продължиш обаче да вземаш d4T след

като нервното увреждане се е появило, то то може да стане необратимо. В
листовка 555 има повече подробности за периферната невропатия.

Липодистрофията представлява сбор от изменения в телесната форма и състава на кръвта. В листовка 553 има допълнителна информация за това състояние. Няколко изследвания доказаха връзката между използването на d4T и загубата на мазнини в областта на краката, ръцете и лицето. Най-вероятно много лекарства допринасят за развиването на липодистрофия и ние все още не разбираме напълно как тя се появява. Доста хора обаче избягват d4T поради доказаната му връзка с липодистрофията.

Млечната (лактатна) ацидоза представлява нятрупване на млечна киселина в кръвта. Тя е вторичен продукт от ненормалното производство на енергия от клетките. Може да бъде предизвикана от увреждане на митохондриите. В листовка 556 има повече информация за митохондриалната токсичност. Млечната ацидоза може да доведе до сериозни увреждания на панкреаса и черния дроб. Симптомите на млечната ацидоза включват загуба на тегло, болки в стомаха и чувство на преумора. Рисковето от развиване на млечна ацидоза са по-големи при жените, хората, които са вземали дълго време нуклеозидни аналози, както и при хората с наднормено тегло.


КАК d4T ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

• d4T не трябва да се взема с AZT (zidovudine, Ретровир®), ddC (zalcitabine, Хивид®) или ddI (didanosine, Видекс®).
• Страничните ефекти от d4T могат да са по-силни ако медикаментът се взема с ganciclovir или pentamidine.
• Бременните жени не трябва да вземат d4T и ddI едновременно, поради повишения риск от развиване на млечна ацидоза.

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT