AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 24, 2014

Fact Sheet 411

AZT (Ретровир®)


  • КАКВО Е AZT?
  • КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА AZT?
  • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ AZT?
  • КАК СЕ ВЗЕМА AZT?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?
  • КАК AZT ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

 


КАКВО Е AZT?

 AZT (Ретровир®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (АРТ). Той беше произвеждан от фирамата GlaxoSmithKline. Патентът на Glaxo върху AZT изтече през 2005 година. Генеричните версии на фирмите Aurobindo, Ranbaxy и Roxane бяха одобрени през 2005. AZT е също така познат като azido-deoxythymidine, zidovudine или ZDV.
AZT беше първото лекарство, одобрено за лечение на ХИВ-инфекция. Медикаментът е от класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези лекарства блокират действието на ензима обратна транскриптаза. Този ензим променя генетичния материал на ХИВ от РНК в ДНК. Това трябва да стане преди генетичния код на ХИВ да бъде внесен в генетичния код на инфектираната клетка.


КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА AZT?

AZT беше одобрен през 1987 година като антиретровирусен медикамент за употреба при хора с ХИВ-инфекция. Препоръчваните дозировки са налични за деца над 6 месечна възраст.
Няма абсолютни правила кога да се започне АРТ. Ти и твоят лекар трябва да вземете под внимание броя на твоите CD4 клетки, твоя вирусен товар, евентуални симптоми, които имаш, както и твоята подготвеност да започнеш терапия. В листовка 404 има повече информация относно препоръките за ползване на АРТ.

Ако вземаш AZT в комбинация с други АРВ медикаменти, ще можеш да понижиш твоя вирусен товар до много ниски нива и да повишиш броя на твоите CD4 клетки. Това означава да останеш здрав за по-дълго време.

Поради това, че AZT беше първото одобрено лекарство за лечение на ХИВ-инфекция, действието му е измежду най-добре изучените. Действието на последващите лекарства се сравняваше с действието на AZT. Тъй като има много събрана информация за AZT, този медикамент в много страни е все още измежду най-често предписваните.

"Ранната терапия" с AZT беше изследвана при хора, които са били в контакт с ХИВ. Изследването показа, че няма полза от прием само на AZT в тези случаи. Лекарството, обаче, се използва като част от комбинираната терапия при постекспозиционна профилактика.

AZT сериозно понижава риска от вертикална трансмисия (от майка на дете). По определени протоколи, и когато тройна комбинация не е налична, медикаментът се дава на бременната, започвайки в четвъртия месец от бременността и терапията продължава до раждането. На новороденото също се дава медикамента в продължение на 6 седмици след раждането.


КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С РАЗВИВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ AZT?

Много от новите вирусни копия на ХИВ са мутантни. Те се различават леко от изходната форма на вируса. Някои мутантни форми продължават да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарство, което спира възпроизводството на “обикновения” ХИВ. Когато това се случи, даденото лекарство ще спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност”. В листовка 126 има повече информация по въпроса.

Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност.

Резистентност може да се развие бързо. Поради това е от особена важност да приемаш АРТ според указанията, навреме и без да пропускаш или намаляваш дозите.


КАК СЕ ВЗЕМА AZT?

Препоръчваната доза AZT за възрастни е 600mg дневно. AZT е във формулировки от 100mg капсули и 300mg таблетки. Медикаментът е наличен и в течна формулировка.
AZT е час и от Комбивир® и Тризивир®. Комбивир® съдържа AZT и 3TC. Тризивир® съдържа AZT, 3TC, и abacavir. Листовка 417 съдържа повече информация за Комбивир®, а листовка 418 за Тризивир®.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Когато започнеш който и да е от АРВ медикаментите, може да имаш временни странични ефекти като главоболие, високо кръвно налягане или цялостно неразположение. Тези странични ефекти обикновено отшумяват с течение на времето. Някои от пациентите, приемащи AZT получават гадене, повръщане, главоболие и чувство на умора.
Най-сериозните странични ефекти от AZT са анемия, миопатия и неутропения. Те се появяват само при малък брой хора.

Анемия е нисък брой на червените кръвни клетки, предизвикан от увреждане на костния мозък. Ако получиш анемия, твоят лекар може да препоръча намаляване на дозата на AZT или смяна на това лекарство с друго. Ако анемията е много сериозна и ти не можеш да смениш AZT, може да се наложи кръвопреливане или да ти предпишат медикамента erythropoietin. В листовка 552 има повече подробности за анемията.

Миопатия е болка в мускулите и слабост. Няма специфично лечение за миопатия.

Неутропения е ненормално нисък брой на неутрофилите (най-често срещаните бели кръвни клетки). Неутропенията повишава риска от бактериални и гъбични инфекции.


КАК AZT ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА?

AZT е по-ефективен ако се взема с други АРВ лекарства.
AZT не трябва да се комбинира с d4T (stavudine, Зерит®)
Страничните ефекти от AZT могат да бъдат засилени ако лекарството се комбинира с определени други медикаменти. Уведоми лекаря си за всички лекарства, които вземаш, както и дали ползваш билкови продукти или нелегални субстанции
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT