AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 24, 2014

Fact Sheet 406

ПРЕКЪСВАНИЯ НА ТЕРАПИЯТА


• КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕКЪСВАНИЯТА НА ТЕРАПИЯТА?

• КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

• В ОСНОВНИ ЛИНИИ

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕКЪСВАНИЯТА НА ТЕРАПИЯТА?

Учените изследват прекъсванията в приема на антиретровирусна терапия поради различни причини. Прекъсванията обикновено се наричат структурирани или стратегически прекъсвания на терапията (СПТ).

През повечето “терапевтични почивки” вирусният товар се покачва доста бързо, а броят на Т-клетките спада. Някои хора получават същите симптоми като през ранната фаза на инфекцията. В листовка 103 има повече информация относно този етап на заболяването.

Когато хората започнат отново приема на медикаменти след прекъсване, те може да получат по-силно изразени странични ефекти. Може също така да имат трудности с придържането към лекарствения режим.

Има няколко причини и ситуации, при които се изучават прекъсванията на приема на терапия:

1. При хора, които започват терапия веднага след инфектирането.

Преди време се считаше, че ако се започне прием на медикаменти веднага след заразяването с ХИВ, те ще могат да предпазят имунната система от увреждане. Прекъсване на терапията може да помогне на имунната система да “разпознае” инфекцията и да започне да се бори с нея. Надеждата беше, че в тези редки случаи пациентите ще може да спрат лекарствата.

За съжаление, обаче, като че ли този подход не дава резултати. За това има няколко причини. Първата е, че повечето хора не знаят, че са се заразили с ХИВ наскоро. След като инфекцията се е развивала няколко месеца, вече е твърде късно да се приложи подхода. От друга страна изследователите не могат да предвидят кои от пациентите ще могат да спрат терапията си. Последните изследвания също така показаха, че имунният отговор при тези пациенти не ги предпазва от развиване на СПИН.

2. Хора на терапия, които не попадат в категорията на хората, покриващи критериите на текущите препоръки за прилагане на антиретровирусна терапия.

През последните няколко години препоръките за ползване на терапия станаха по-консервативни. Те препоръчват терапията да се започва при по ниски нива на Т-клетките в сравнение с предходните препоръки.

Някои хора започнаха терапия при по-висок брой на Т-клетките от този, препоръчван днес. В някои от случаите, лекарят може да прецени, че е  възможно те да преустановят приема на лекарства. Техният вирусен товар и броят на Т-клетките се следи редовно. Терапията се подновява, когато те попаднат в границите на препоръчваното от последните указания.

Тъй като повечето лекари вече следват новите препоръки и забавят началото на терапията, скоро няма да има толкова много пациенти, които да започват “твърде рано”.

3. Използване на “периодична терапия”, за да се намалят страничните ефекти и разходите.

През последните години, медицинските специалисти изучаваха приемът на терапия “на цикли”, с други думи прием за определено време, спиране, прием отново, спиране и т.н. Целта беше пациентите да бъдат изложени цялостно на медикаментите за по-кратко време, като по този начин да се понижат страничните ефекти, като инфекцията е все още под контрол.

Разглеждаха се два типа цикли. При първия, циклите бяха фиксирани и пациентите бяха на терапия или спираха винаги за точно определени периоди (дни или седмици). Това се оказа неудачно, тъй като инфекцията не остава под контрол за еднакви периоди от време при отделните пациенти.

Вторият тип цикли използва броя на Т-клетките и/или вирусният товар като показатели кога да се спре и започне терапията. Този подход все още се изучава.

4. Прекъсване на терапията, за да може пациентът да се справи със страничните ефекти.

Някои пациенти получават сериозни стронични ефекти. В определени случаи те могат да променят медикаментите си. Ако обаче вече са използвали повечето антиретровирусни медикаменти, може да се наложи да преустановят терапия, за да се възстановят от страничните ефекти преди да започнат терапия отново.

5. При изчакване за одобряване на ново лекарство.

Някои лекари прекъсваха терапията на своите пациенти, когато нямаше останали никакви комбинации, които да могат да контролират тяхната инфекция, поради натрупани мутации на вируса и в резултат на това широк профил резистентност.

При прекъсване на приема на лекарства, изходната форма ХИВ, така нареченият “див тип” вирус, става доминиращ. Първоначално изследователите смятаха, че това е нещо добро, тъй като дивият тип вирус се повлиява от лекарствата. Оказа се обаче, че по-голяма част от резистентността остава. Тя се проявява много скоро след като лекарствата се започнат отново. Повечето пациенти имат по-добри резултати ако продължат да вземат лекарства, независимо, че вирусът не се подтиска напълно.

Лекарите и пациентите трябва да планират прекъсванията на терапията. Вирусният товар и броят на Т-клетките трябва да се следят внимателно. Просто пропускането на дози е рисковано и не допринася за увеличаване на знанието как да лекуваме инфекцията. Лекарствата, за лечение на опортюнистичните инфекции не бива да се прекъсват. Вж. листовка 500.


 КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

Най-сериозните рискове от прекъсване на терапията са покачването на вирусния товар и падането на броя на Т-клетките. Тези рискове са най-опасни при хората, чиито вирус не е под контрол и/или които имат ниски Т-клетки. Ако например имаш само 50 Т-клетки, загубата на още 10 може да има сериозни последствия. Спирането на лекарствата за опортюнистични инфекции може да им позволи да се появят. Едно от изследванията по темата за прекъсване на терапията показа, че прекъсналите имат по-висок риск от развиване на опортюнистични инфекции.


 

В ОСНОВНИ ЛИНИИ

Пациентите с ХИВ спират терапията поради различни причини. Ако се научим как да използваме прекъсванията безопасно, пациентите ще могат да “си дават почивки” от терапията. Това може да означава по-малко странични ефекти и по-малко разходи за медикаменти. Преди това обаче ще трябва да се научим как да сведем до минимум резистентността, както и как точно да планираме прекъсванията така, че да избегнем дългосрочните повишения на вирусния товар и спадане на броя на Т-клетките.

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT