AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed April 21, 2014

Fact Sheet 405

ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ЛЕКАРСТВЕНИЯ РЕЖИМ


  • КОЛКО ПРИДЪРЖАНЕ Е ДОСТАТЪЧНО?
  • КАК ДЕЙСТВАТ АНТИРЕТРОВИРУСНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ (АРТ)?
  • КАКВО ОЗНАЧАВА РЕЗИСТЕНТНОСТ?
  • ПОДТИСКАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ВИРУСА
  • УЛЕСНИ СИ ЖИВОТА
  • В ОСНОВНИ ЛИНИИ

 


КОЛКО ПРИДЪРЖАНЕ Е ДОСТАТЪЧНО?

 Придържане към лекарствения режим означава прием на медикаментите така, както са предписани. Ако не следваш предписанията, ХИВ може да започне да се възпроизвежда неконтролируемо. Чрез няколко изследвания беше направен опит да се измери калко придържане е “достатъчно”. Резултатите показаха, че хората с най-добри нива на вирусния товар са хората, които вземат почти 100% от дозите в точното време и спазвайки изискванията по отношение на храната. Колкото по-малко дози пропускаш, толкова по-големи шансове имаш твоят вирусен товар да е неоткриваем.


КАК ДЕЙСТВАТ АНТИРЕТРОВИРУСНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ (АРТ)?

ХИВ може да произведе милиони свои копия ежедневно. Антиретровирусните медикаменти не могат да унищожат вируса, но могат да преустановят неговото възпроизводство.

Тестът за вирусен товар измерва количеството вирус в твоята кръв. Ако си на терапия, количеството вирус би следвало да се понижи. Ако вирусният ти товар е много нисък, то най-вероятно ти няма да развиеш опортюнистични инфекции и няма да се разболееш от СПИН. Вж. листовка 125 за повече информация относно вирусния товар.


КАКВО ОЗНАЧАВА РЕЗИСТЕНТНОСТ?

Когато ХИВ създава свои копия, той често прави грешки. Поради тази причина много от новите вирусни копия се различават от първоначалната форма. Различаващите се копия се наричат мутантни или мутации. Някои мутации могат да се възпроизвеждат независимо, че ти вземаш лекарства, които спират “обикновения” ХИВ. Това се нарича “развиване на резистентност” към лекарствата. Ако вирусът стане резистентен, то той ще започне да се възпроизвежда по-бързо и това най-вероятно ще влоши твоето състояние.

Резистентност се развива бързо ако приемаш само един медикамент. Ако си на тройна терапия, ХИВ се възпроизвежда много по-бавно и поради това е много по-трудно да изгради резистентност. В листовка 126 има повече информация за
резистентността.
Понякога, когато ХИВ стане резистентен към медикамент, който приемаш, то вирусът ще е резистентен и към други антиретровирусни медикаменти, независимо, че никога не си ги приемал. Това се нарича кръстосана резистентност. Много от ХИВ-лекарствата, поради сходният си начин на действие може да бъдат частично кръстосано-резистентни. Това е донякъде неправилен израз, който означава, че в действителност ако вирусът стане резистентен към даден медикамент, то може други медикаменти от същия клас да не действат така добре както се очаква или въобще да не действат. За да се избегне такава ситуация трябва да вземаш всички дози навреме и така както са предписани (с или без храна и т.н.).


ПОДТИСКАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ВИРУСА

Когато вземаш лекарства, те проникват в кръвта ти и така достигат до отделните части на тялото. След това, твоят черен дроб и бъбреци започват да отделят лекарството и неговото количество намалява.

Някои лекарства проникват в кръвта по-успешно ако няма храна в стомаха ти, когато те попаднат там. Ето защо някои медикаменти се приемат на празен стамах. Други проникват по-успешно ако си се хранил. Има и такива, при които храната не играе никаква роля.

На рецептата за всеки медикамент е написано по колко хапчета да вземаш, кога да ги вземаш и как да ги вземаш, за да може в кръвта ти винаги да има достатъчно количество медикамент. Ако пропуснеш доза, понижиш доза или не спазваш изискванията по отношение на храненето, то лекарствените нива в кръвта ти ще спаднат.

Ако няма достатъчно медикамент в кръвта ти, ХИВ ще продължи да се възпроизвежда. Колкото повече се възпроизвежда ХИВ, толкова по-голяма става опасността от развиване на резистентност.

Най-добрият начин за подтискане дейността на вируса е да се взема всяка една доза, точно така както е предписана и навреме.


УЛЕСНИ СИ ЖИВОТА

Може да се окаже трудно да вземаш лекарствата си по начина, по който са предписани. Улесни си максимално живота!

• Разкажи на лекаря си как обикновено протича деня ти, за да може той/тя да подбере лекарствата, които ще са най-лесни за прием в твоя случай.
• Поинтересувай се относно:

o Кои лекарства ще вземаш?
o Колко хапчета ще вземаш и колко пъти на ден?
o Дали да вземаш лекарствата с храна или на празен стомах?
o Как да съхраняваш лекарствата?
o Евентулни странични ефекти, които може да получиш и какво да
правиш ако това се случи?
• Планирай отдалеч попълненията от медикаменти, така че да не изпаднеш в ситуация, в която да се окажеш без никакви налични.
• Използвай кутийка за лекарства и подготвяй дозите си предварително. Някои от кутийките събират дозите за седмица или две напред.
• Използвай таймер или някаква друга аларма, за да ти напомня кога да вземеш дозата.
• Избери някоя редовна дейност от дневния си режим, която да ти напомня да вземеш хапчетата. Например:
o Приготвянето на сутрешното кафе
o Ставане от леглото
o Любима ежедневна телевизионна програма
o Прибирането от работа
• Сподели с членове на семейството доколко е важно да вземеш лекарствата си. Помоли ги да ти напомнят.

Може да имаш проблеми със страничните ефекти или трудности с приема по на чина, по който са предписани. В никакъв случай не намалявай дозата или не прекъсвай приема на лекарствата, докато не си говорил с лекаря си. Може да има възможност да смениш медикаментите си с такива, които да са по-лесни за прием.


В ОСНОВНИ ЛИНИИ

За да действат твоите лекарства, ти трябва да ги вземаш така, както са предписани. Ако не го правиш, твоят вирус може да изгради резистентност към лекарствата, които вземаш. Ако той изгради резистентност към едно от лекарствата, то може да се окаже така, че той е изградил резистентност и към други. За най-добри резултати, трябва да вземаш над 90% от дозите правилно.

Говори с лекаря си кои лекарства ти се предписват. Разбери с точност по колко хапчета да вземаш, кога да ги вземаш и дали да ги вземаш с храна или на празен стомах.

Говори с консултанта си, хората в аптеката, медицинските сестри или други мед. работници за това как да улесниш приема на лекарствата. Използвай каквото е необходимо в помощ на придържането: таймер, приятели, които да ти напомнят, групи за взаимопомощ и др. Говори с лекаря си преди да направиш каквито и да е промени по отношение на терапията си.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT