AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Revised June 4, 2011

Fact Sheet 153

ЛЕЧЕНИЕ СЛЕД КОНТАКТ С ХИВ


 

• КАКВО Е ПОСТ-ЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА (ПЕП)?

• КОЙ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ПЕП?

• КАК СЕ ПРИЕМА ПЕП?

• КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

• В ОСНОВНИ ЛИНИИ

• ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 

 

КАКВО Е ПОСТ-ЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА?

Профилактика означава предпазване от заболяване. Пост-експозиционна профилактика (или ПЕП) означава прием на антиретровирусни медикаменти колкото е възможно по-скоро след контакта с ХИВ, така че този контакт да не доведе до ХИВ-инфекция. Този тип медикаменти не могат да бъдат получени срещу рецепта. ПЕП трябва да започне възможно най-скоро след контакта с ХИВ, но не по-късно от 72 часа. Терапията с три антиретровирусни лекарства би следвало да продължи 4 седмици, особено ако лечението се понася добре.


КОЙ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ПЕП?

При контакт с ХИВ на работното място ПЕП е стандартна процедура от 1996 за работниците в сферата на здравеопазването, които са били в контакт с ХИВ. Медицинските работници започват да приемат медикаменти в интервал на няколко часа след контакта. Обикновено контактът е в резултат на убождане с игла, когато сестрата или лекарят по невнимание се убоде с иглата, ползвана за вземане на кръв или поставяне на инжекция на ХИВ-позитивен. ПЕП понижава процента на ХИВ-инфекция от контакт на работното място със 79%. Въпреки това, обаче, някои медиценски работници все още се заразяват с ХИВ.

Друг вид контакт

През 2005 американските Центрове за контрол на заболяванията преразгледаха наличната информация от изследвания в сферата на ПЕП. Те излязоха със заключение, че ПЕП трябва да бъде налична и при контакти с ХИВ, които не са се случили на работното място. Хората могат да бъдат в контакт с ХИВ по време на незащитен полов контакт, ако презервативът се скъса или ако те ползват общи игли и спринцовки при инжектиране на наркотици. Бебетата могат да бъдат в контакт с ХИВ ако са кърмени от ХИВ-позитивна жена. Според едно изследване при 400 случая на хора, които са били във вероятен контакт с ХИВ и са получили ПЕП, нито един човек не се е заразил.


КАК СЕ ПРИЕМА ПЕП?

ПЕП е необходимо да се започне колкото е възможно по-скоро след контакта с ХИВ. Лекарствата, използвани при ПЕП зависят от типа контакт с ХИВ. Следните ситуации се считат за рискови контакти:

• Контакт с голямо количество кръв

• Кръв в контакт с открити рани по кожата

• Кръвта е видима по иглата, убола някого

• Контакт с кръвта на някого, който има висок вирусен товар (голямо количество вирус в кръвта)

През януари 2001, Центровете за контрол на заболяванията предупредиха, че употребата на nevirapine за ПЕП подлага приемащите на риск от чернодробни увреждания. Вж. листовка 431 за повече информация относно nevirapine. Центровете за контрол на заболяванията не са обновявали препоръките си от 2001 година.


КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Най-често срещаните странични ефекти от ПЕП са гадене и усещане за слабост в цялото тяло. Други възможни странични ефекти включват главоболие, чувство на умора, повръщане и диария. За повече информация Вж. листовките за отделните медикаменти.


В ОСНОВНИ ЛИНИИ

Пост-експозиционна профилактика (ПЕП) е използването на антиретровирусни медикаменти колкото е възможно по-скоро след контакт с ХИВ, за да се избегне заразяване. ПЕП може да понижи процента на ХИВ-инфекция сред медицинските работници след контакт с ХИВ до 79%.

ПЕП е четириседмична програма, при която се приемат три антиретровирусни медикамента по няколко пъти на ден. Лекарствата могат да предизвикат странични ефекти, което да направи приема им труден. Поради тази причина някои хора не успяват да завършат профилактичната програма. ПЕП не е 100% гаранция за предпазване от заразяване при контакт с ХИВ.


ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕП указанията на Центровете за контрол на заболяванията в САЩ са публикувани в интернет на английски на следните електронни страници.

Контакт с ХИВ на работното място: http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5011.pdf

Друг вид контакт с ХИВ: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5402a1.htm

 

 

 

 

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT