AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 24, 2014

Fact Sheet 125

ВИРУСЕН ТОВАР


  • КАКВО Е ВИРУСЕН ТОВАР?
  • ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ВИРУСЕН ТОВАР?
  • КАК СЕ ИЗМЕРВАТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВИРУСНИЯ ТОВАР?
  • “ПОДСКОЦИ” НА ВИРУСНИЯ ТОВАР
  • КАКВО ОЗНАЧАВАТ СТОЙНОСТИТЕ?
  • ИМА ЛИ ПРОБЛЕМИ С ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ВИРУСЕН ТОВАР?

 


КАКВО Е ВИРУСЕН ТОВАР?

 Изследването за вирусен товар измерва какво количество ХИВ има в твоята кръв. Има различни способи да се направи това:

• Методът PCR (пи си ар)-полимеразна верижна реакция- използва ензим, който увеличава количеството ХИВ в кръвната проба. След това химическа реакция маркира вируса. Маркерите от своя страна се измерват и използват за изчисляване на количеството вирус. Фармацевтичните фирми Roche и Abbott произвеждат този тип тестове.
• bDNA (branched DNA)-клонова ДНК- при този метод, специален материал, който излъчва светлина, се свързва с ХИВ частиците. Количеството светлина се измерва и превръща в брой. Фармацевтичната фирма Bayer произвежда този тип тест.
• NASBA (nucleic acid sequence based amplification)-увеличаване, базирано на ядрено киселинната последователност-този метод увеличава вирусните протеини, за да може да извлече брой. Тестът се произвежда от фирмата bioMerieux.

Различните методи на изследване често дават различни резултати от една и съща проба. За да се избегнат тези различия е добре да се опиташ да се придържаш към един от типовете тестове (PCR или bDNA), особено, когато пътуваш и ти се налага да се изследваш в лаборатория, различна от тази, в която обичайно се изследваш.

Вирусният товар се измерва като брой вирусни копия в 1 милилитър кръв. Тестовете отчитат до 1 милион копия и са обект на постоянно подобряване, с цел увеличаване на тяхната чувствителност. Първите тестове можеха да отчитат до 10,000 копия. Второто поколение тестове открива до 500 копия, а вече съществуват ултра чувствителни тестове, които отчитат до 5 копия. Стандартът в повечето медицински учреждения е до 50, а в някои до 20 копия.

Най-добрият резултат от изследването е “неоткриваемият” вирусен товар. Това не означава, че няма вирус в кръвта ти, а просто, че няма достатъчно количество, което тестът да може да открие и отчете. При първите тестове за вирусен товар “неоткриваем” означаваше до 9999 копия! В наши дни стойностите за "неоткриваем" зависят от чувствителността на теста, който се използва в дадената лаборатория.

Първите тестове за вирусен товар като правило използваха замразени кръвни проби. В последно време добри резултати се получават и от сухи проби. Това ще намали разходите за замразяване и транспортиране.


ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ВИРУСЕН ТОВАР?

Изследването за вирусен товар е полезно в няколко области:

• Изследователите използваха теста, за да докажат, че ХИВ никога не е в “латентно” (заспало) състояние, а напротив, той постоянно се възпроизвежда. Много хора, които нямат СПИН и имат висок брой Т-клетки, имат също така и висок вирусен товар. Ако вирусът беше латентен, тестът не би открил вирус в кръвта.
• Изследването може да бъде използвано при диагностициране, тъй като то може да открие наличие на вирус няколко дни след самото заразяване. Това е по-добре от стандартното изследване (антитела) за ХИВ, което може да дава отрицателни резултати от 2 до 6 месеца след заразяването. (Вж. листовка 102 за допълнителна информация относно изследване за ХИВ).
• За да се предвиди колко дълго даден пациент ще остане в добро здравословно състояние. Колкото по-висок е вирусният товар, толкова по-бързо се развива ХИВ-инфекцията.
• За предпазване от заразяване. Вирусният товар подсказва доколко е вероятно ХИВ да бъде предаден на някого. Колкото по-висок е твоят вирусен товар, толкова е по-вероятно да заразиш някого.
• И накрая, вирусният товар е незаменим при проследяване действието на терапията, а именно да се провери дали антиретровирусните медикаменти успяват да потиснат вируса. Ръководствата за лечение на ХИВ-инфекция поставят сериозно ударение на измерването на вирусния товар до започване на терапия. Счита се, че дадено лекарство “действа” ако понижи вирусния товар с поне 90% в интервал от 8 седмици. След това вирусният товар трябва де продължи да пада, достигайки нива под 50 копия в течение на 6 месеца. Вирусният товар трябва да се изследва на всеки 2 до 8 седмици след започване или промяна на терапията и на 3-4 месеца след това.


КАК СЕ ИЗМЕРВАТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВИРУСНИЯ ТОВАР?

Повторно изследване на една и съща кръвна проба може да даде разлика с множител 3. С други думи, понижение с 1/3 или повишение повече от 3 пъти. Например промяна от 200,000 до 600,000 е в нормалните стойности на колебания на теста. Спадане от 50,000 до 10,000 би било съществено. Основната цел е да се достигнат нива на неоткриваемост на вирусния товар.

Промените в нивата на вирусния товар нерядко се представят като "log" промени. Този вид означение се използва в научната система. При нея се

използва десетократно изменение. Например понижение с 2-log е понижение от 102 или 100 пъти. Понижение от 60,000 до 600 би било 2-log понижение.


“ПОДСКОЦИ” НА ВИРУСНИЯ ТОВАР

В последно време изследователите забелязаха, че вирусният товар на много пациенти понякога се покачва от неоткриваем до ниски стойности над това ниво (обикновено до по-малко от 500 копия) и след това отново спада до неоткриваем. Едно много подробно изследване показа, че тези “подскоци” не показват развиване на резистентност.


КАКВО ОЗНАЧАВАТ СТОЙНОСТИТЕ?

Когато говорим за вирусния товар, трябва да кажем, че не съществуват “магически стойности”. Не може да се каже колко дълго ще останеш в добро здравословно състояние при определени стойности на вирусния товар. Това, което знаем до момента е, че по-нисък товар е по-добре, и като че ли означава по-дълъг и по-безпроблемен по отношение на здравословното състояние живот.

Ръководствата за лечение на ХИВ-инфекция в САЩ (вж. листовка 404) насочват медицинските лица към идеята да се предлага лечение на всеки, който има вирусен товар над 100,000.

Някои хора може да мислят, че когато техният вирусен товар е неоткриваем, те не могат да заразят други хора. Това не е вярно. Не съществува “безопасно” ниво на вирусен товар. Въпреки че рискът е по-малък, заразяване е все още възможно, независимо.


ИМА ЛИ ПРОБЛЕМИ С ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ВИРУСЕН ТОВАР?

Съществуват няколко съществени проблема с изследването за вирусен товар:

• Само около 2% от общото количество ХИВ в тялото се намира в кръвта. Изследването за вирусен товар не измерва количеството ХИВ в тъканите и органите като лимфни възли, далак, мозък. Нивата на ХИВ в лимфната тъкан и семенната течност спадат при спадане на нивата в кръвта, но не по същото време и в същата степен.
• Резултатите от изследването могат да бъдат изкуствено повишени от действаща инфекция или ако си бил имунизиран наскоро (напр. противогрипна ваксина). Не бива да ти вземат проба в период от 4 седмици след прекарано инфекциозно заболяване или имунизация.


 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT